top of page

Posts List

Today, we went to Vällingby to buy a horse trailer. Incredible. Two weeks ago, we didn't even own a car. But, relying on public transport doesn't work when you have animals, especially sheep. This one is not exactly a luxury item, but it will work for transporting the sheep back and forth between pastures. Yesterday, there was a crafts day at the heritage center where people interested in textile crafts were welcome. I participated by spinning wool on a drop spindle and spinning wheel. Others demonstrated flax processing, nalbinding, lace making, and weaving. It turned out very well. We were there from 12 to 4 PM, and during that time, both children and adults came by to learn or try out the crafts. It really had a Skansen vibe! Here it is! Flax breaking The children got to spin small wool bracelets on a drop spindle Lace making Me and Gitte Karin

Volvo och kärra

Today, we went to Vällingby to buy a horse trailer. Incredible. Two weeks ago, we didn't even own a car. But, relying on public transport...

Read More
Idag var vi och köpte en hästtransport i Vällingby. Otroligt. För två veckor sedan ägde vi inte ens en bil. Men, det fungerar inte att förlita sig på kollektivtrafik när man har djur, särskilt inte får. Det är ingen lyxpryl direkt, men det behövs ju inte för att köra fåren fram och tillbaka mellan beten. Igår var det hantverksdag på hembygdsgården dit folk med intresse för textilhantverk var välkomna. Jag var med och spann ull på slända och spinnrock. Andra visade linberedning, nålbindning, spetstillverkning samt vävning. Det blev väldigt lyckat. Vi höll på mellan kl 12-16 och under tiden kom både barn och vuxna förbi för att lära sig eller pröva på. Verkligen Skansen-känsla! Här har vi den! Linbråkning på en bråkstake. Barnen fick spinna små ull-armband på slända Jag och Gitte Karin, som också sitter i styrelsen.

Volvo och kärra

Idag var vi och köpte en hästtransport i Vällingby. Otroligt. För två veckor sedan ägde vi inte ens en bil. Men, det fungerar inte att...

Read More
The car didn't break down even once on the way back to Småland! And it was very lucky because Biltema in Malmö was closed due to the IT failure, where we had planned to stop and buy new coolant if necessary. Yesterday was packed with both wine tasting and hiking. And yes... it was in that order. Since Mats was driving, I got his wine too, hehe. We visited Skepparp's vineyard, one of the earliest wine producers in Sweden. We actually wanted to learn more about growing grapes, but the guided tour focused almost exclusively on the wine itself. We're not particularly interested in that, but the wine was still good! Afterwards, we parked the car at a hiking trail. It stretched a little more than ten kilometers and parts of it were very twisty, which I like. It almost felt tropical in places. Along the trail is Skåne's largest waterfall, close to Hallemölla mill. Its the second mill we've visited this holiday. The trail passed an old alum factory On the way home we bought food to ate by the sea. We had an incredibly beautiful evening. A beach picture in daylight. We stopped and dipped our feet (sure, it may look exotic but damn, how cold the water is down here!) in Falsterbo before we went home. And so, Gränna! Another kind of water. Vättern. Think I prefer lakes to seas, after all. Here we bought polkagrisar, of course. Tonight we are staying at Grenna Hotell

All the way to Gränna

The car didn't break down even once on the way back to Småland! And it was very lucky because Biltema in Malmö was closed due to the IT...

Read More
Bilen har inte krånglat en enda gång på vägen tillbaka till Småland! Och det var himla tur, för i Malmö var Biltema stängt (på grund av IT-haveriet), där vi annars hade planerat att stanna för att köpa ny kylarvätska. Nåväl. Gårdagen var fullspäckad med både vinprovning och vandring. Och ja... det var i den ordningen. Eftersom Mats körde fick jag hans vin också, hehe. Vi var på Skepparps vingård som var en av de tidigaste vinproducenterna i Sverige. Egentligen ville vi dit för att lära oss mer om att odla vindruvor, men den guidade turen fokuserade nästan bara på vinet i sig. Sådant är vi inte särskilt intresserade av, men gott var det! Efteråt parkerade vi bilen vid en vandringsled som vi kollat upp i förväg. Längs leden finns Skånes största vattenfall. Slingar var väldigt varierad och sträckte sig nästan exakt en mil. Delar av den var väldigt snårig och svårframkomlig, vilket jag gillar. Det kändes nästan tropiskt på sina ställen. Vattenfallet låg vid Hallemölla kvarn, som alltså blir den andra kvarnen vi besöker den här semestern. Leden gick förbi ett gammalt alunbruk (Andrarums alunbruk). På hemvägen köpte vi thaimat som vi åt nere vid havet. En otroligt vacker kväll fick vi. En strandbild i dagsljus. Vi stannade till och doppade fötterna (visst, det må se exotiskt ut, men satan va kallt vattnet är här på Österlen!) i Falsterbo innan vi åkte hemåt. Och så, Gränna! Ett annat slags vatten. Fina Vättern. Jag föredrar nog insjöar framför hav, trots allt. Här köpte vi polkagrisar, såklart. Inatt bor vi på Grenna Hotell

Hela vägen till Gränna

Bilen har inte krånglat en enda gång på vägen tillbaka till Småland! Och det var himla tur, för i Malmö var Biltema stängt (på grund av...

Read More
Today we visited Mandelmann's farm! When we bought the house, we started following their TV program. In fact, most of what we know today, both in terms of animal husbandry and cultivation, we have them to thank for. It was special to see the farm in real life. All the places - the greenhouses, the plantations, the pastures, etc. - were easily recognisable. However, the farm as a whole is smaller than you get the impression of in the program. We also had time to ask them some questions about how they go about keeping the pests away from the plants. Up early and out late to cut snails, was the answer. So, no miracle solution there. Ah, and then the car broke down. It made it through half the holiday before the radiator started to fail, or if it's the water pump. Either way it's leaking coolant. We hope it makes it home to Hallstavik, otherwise we have to send it in for repair in Malmö and take the train home. The lonely tree Yesterday we visited Ale's stones. An ancient relic of the type of shipwreck. At this point, we have both been there countless times. Ystad

Mandelmann's farm

Today we visited Mandelmann's farm! When we bought the house, we started following their TV program. In fact, most of what we know today,...

Read More
Idag har vi besökt Mandelmanns gård! När vi köpte huset började vi följa deras program på TV4, och faktum är att vi lärt oss en hel del av dem både vad gäller djurhållning och odling. Det var speciellt att se gården i verkligheten. Alla platser - växthusen, odlingarna, hagarna m.m - gick enkelt att känna igen. Däremot är gården som helhet mindre än man får intryck av i programmet. Vi hann även ställa lite frågor till sonen Mandelmann om hur de bär sig åt för att hålla skadedjuren borta från plantorna. Upp tidigt och ut sent för att klippa sniglar, blev svaret. Inga mirakellösningar alltså.  Just det, bilen har gått sönder. Halva semestern klarade den innan kylaren började krångla, eller om det är vattenpumpen. Hur som helst läcker den kylarvätska. Vi hoppas den klarar sig hem till Hallstavik, annars får vi lämna in den på reparation i Malmö och ta tåget hem. Ensamma trädet Igår besökte vi Ales stenar. En fornlämning av typen skeppssättning. Vid det här laget har vi båda varit där otaliga gånger, men det hör liksom till när man ändå är på Österlen. Ystad

Mandelmanns gård

Idag har vi besökt Mandelmanns gård! När vi köpte huset började vi följa deras program på TV4, och faktum är att vi lärt oss en hel del...

Read More
Now we are finally in Skåne. It is noticeable that we went south because all of a sudden it was high summer heat again! We checked in at 5pm at Skivarp's gästvigaregård, which is a cute little hotel/hostel from the mid-17th century. The village of Skivarp is approximately 20 minutes from Ystad. The AI wanted to translate Skivarp to Disc Warp, which I thought was quite funny... Anyway. We have had time to eat dinner and go for a walk. Tomorrow we were thinking of visiting some vineyards in the area. It will rain all day, so no time to go hiking. Yesterday started with us saying hello to my grandmother and grandfather.  A picture of me and my horse Candela hanging on the fridge door... how old could I have been here, 14? Mum and my sister Jonna came by too. Grandfather inspects the car. In the afternoon we went with my (paternal??) grandmother and grandfather to Tabergstoppen outside Jönköping. Taberg is a very high mountain (approx. 343 meters above sea level) where iron ore was mined in the past. The cafe is apparently famous for its prawn sandwiches… ... And for its view! On the way home, we visited an old mill that grandfather knew from the time when he worked at the municipality. It is located in the middle of the dark forest. I love places like this. Back in Nässjö. Here we have the town hall. And the city park. And here I am! Tired, lying in bed in our room. Bedtime soon.

Skivarp

Now we are finally in Skåne. It is noticeable that we went south because all of a sudden it was high summer heat again! We checked in at...

Read More
Nu är vi framme i Skåne. Det märks att vi åkt söderut för helt plötsligt blev det högsommarvärme igen! Vi checkade in vid 17-tiden på Skivarps gästvigaregård som är ett gulligt litet hotell/vandrarhem från mitten av 1600-talet. Byn Skivarp ligger ungefär 20 minuter från Ystad. Vi har hunnit äta middag, handlat samt varit ute på promenad. Imorgon tänkte vi besöka lite vingårdar och andra matplatser i trakten. Det ska regna hela dagen, så inte läge att ge sig ut på vandring. Gårdagen började med att vi hälsade vi på min mormor och morfar.  En bild på mig och min häst Candela som hängde på kylskåpsdörren... hur gammal kan jag ha varit här, 14? Mamma och min syster Jonna kom förbi också. Morfar inspekterar bilen. På eftermiddagen åkte vi med min farmor och farfar till Tabergstoppen utanför Jönköping. Taberg är ett väldigt högt berg (ca 343 meter över havet) där man förr bröt järnmalm. Caféet är tydligen känt för sina räksmörgåsar... ... Och för sin utsikt! Farmor och farfar På hemvägen besökte vi en gammal kvarn som farfar kände till från tiden då han jobbade på kommunen. Mitt ute i mörka skogen ligger den. Jag älskar sådana här platser. Tillbaka i Nässjö. Här har vi stadshuset. Och stadsparken. Och här är jag! Trött, liggandes i sängen på vårt rum. Snart läggdags.

Skivarp

Nu är vi framme i Skåne. Det märks att vi åkt söderut för helt plötsligt blev det högsommarvärme igen! Vi checkade in vid 17-tiden på...

Read More
Yesterday we left Häverödal to go south. The first stop was Nässjö, where we are now. We have left the house and the animals in good hands with Ingvar and Osva. Before we left, however, we had to slaughter a hen, Gnaggy, who had been sick for a couple of days. It was very sad. She was our first chicken hatched on the "farm" 2 years ago. Something had gotten stuck in her throat (I think a tumor, Mats thinks a stone) that couldn't be lifted, and which meant that she couldn't eat properly either. Never a fun thing to do, but at the same time good to know that we can handle such a situation on our own these days. The day before departure, we moved the sheep to new pasture. As soon as we arrived, the pouring rain came. When we arrived in Nässjö, we went out to dinner with my father at Vita Armandi. Nässjö's only restaurant that is not a pizzeria....

Nässjö

Yesterday we left Häverödal for Nässjö. Tomorrow we head to Skåne. Sadly, we had to euthanize our sick hen.

Read More
Igår lämnade vi Häverödal för att åka söderut. Första stoppet var Nässjö, där vi befinner oss nu. Imorgon åker vi vidare till Skåne. Huset och djuren har vi lämnat i goda händer hos Ingvar och Osva. Innan vi åkte behövde vi dock slakta en höna, Gnaggy, som varit dålig ett par dagar. Det var väldigt sorgligt. Hon var vår första kyckling som kläcktes på "gården" för 2 år sedan. Någonting hade fastnat i halsen (jag tror tumör, Mats tror sten) som inte gick att få upp, och som gjorde att hon heller inte kunde äta ordentligt. Aldrig roligt att behöva göra, men samtidigt skönt att veta att vi klarar av en sådan sak på egen hand numera. Dagen innan avfärd flyttade vi fåren till nytt bete. Så fort vi var framme kom ösregnet. När vi kom fram till Nässjö gick vi ut och åt middag med min pappa på Vita Armandi. Nässjös enda restaurang som inte är en pizzeria....

Nässjö

Igår lämnade vi Häverödal för Nässjö. Imorgon åker vi till Skåne. Sorgligt nog behövde vi slakta vår sjuka höna.

Read More
Ever since we had some sort of summer celebration at work in mid-June, it feels like my brain has gone into vacation mode. After 3 PM, it’s practically impossible to do anything productive, whether it’s work, gardening, or household chores. The worst was the week after Almedalen. We both lived in a kind of fatigue haze that wouldn’t go away. But next week, the real vacation begins! We’re heading to Nässjö to visit my family, then to Ystad to stay at an old inn for a week. We've bought a car, so we plan to take day hikes around Österlen. One day, we’ve also booked a visit to Mandelmann's farm, of course. My former Skansen colleague Osva and her husband will be staying at the house while we're away. The sheep, however, will be moved to new pasture before then. They’ve been in the garden for a while now, and the food is running out. Tonight, we’re going to prepare by setting up a fence. Below are some pictures from the garden and crops. Everything is growing so well! Beans Pumpkins Kitchen garden Potato land Also potato land Idun Cabbage land The Greenhouse

Vacationtime

Ever since we had some sort of summer celebration at work in mid-June, it feels like my brain has gone into vacation mode. After 3 PM,...

Read More
Ända sedan vi hade någon slags sommaravslutning på jobbet i mitten av juni är det som att min hjärna gått in i ett tillstånd av semester. Efter klockan 15.00 på dagarna är det i princip omöjligt att utföra någonting vettigt, vare sig det gäller jobb, trädgårds- eller hushållsarbete. Värst var veckan efter Almedalen. Då levde vi båda i någon slags trötthetsdimma som inte gick över. Men, nästa vecka börjar semestern på riktigt! Då åker vi först till Nässjö för att hälsa på min familj, och sedan vidare till Ystad där vi ska bo på ett gammalt gästgiveri under en vecka. Vi har ju köpt bil nu, så tanken är att göra små dagsvandringar runt om på Österlen. En av dagarna har vi  även bokat ett besök på Mandelmanns gård, såklart. Min tidigare Skansenkollega Osva och hennes man kommer bo i huset medan vi är borta. Fåren däremot ska iväg till ett nytt bete innan dess. De har ju gått på trädgården ett tag nu och maten börjar ta slut. Ikväll ska vi åka och förbereda genom att sätta upp stängsel. Här nedan kommer lite bilder från trädgården och odlingarna. Det växer så det knakar! Bönlandet Pumpalandet Köksträdgården Potatisland Också potatisland Idun Kållandet. Växthuset

Semestertider

Ända sedan vi hade någon slags sommaravslutning på jobbet i mitten av juni är det som att min hjärna gått in i ett tillstånd av semester....

Read More
bottom of page